Ketahui Tiga yang Menjadi Warisan Rasulullah

Warisan menjadi suatu hal yang selalu menggiurkan bagi sebagian orang. Di dunia ini warisan identik dengan harta benda dari keluarga atau kerabat yang sudah meninggal dunia. Tidak jarang, hal ini menjadi perebutan bahkan perpecahan dalam sebuah keluarga.

Hal yang sama juga pernah terjadi setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Banyak umat yang memperebutkan harta warisan. Padahal sejatinya Rasulullah SAW sudah memberikan warisan yang tidak ternilai harganya.

Warisan tersebut tidak berbentuk harta, uang, rumah mewah ataupun kesenangan dunia lainnya. Akan tetapi warisan itu akan abadi dan membawa keberkahan apabila dijaga dengan baik. Lantas warisan apakah yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya? Berikut informasi selengkapnya.
1. Warisan Shalat

Warisan pertama yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umatnya adalah shalat. Shalat merupakan ibadah yang paling utama di antara amalan-amalan kebaikan lainnya. Bahkan Allah SWT menjadi shalat sebagai tolak ukur dari segala amal ibadah lainnya. Bila baik shalat tersebut, maka baiklah amalan yang lain.

Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa orang mukmin yang menjalankan ibadah shalat itu seperti orang yang mandi sebanyak lima kali di waktu pagi, siang, petang dan malam. Apabila ia senantiasa menjaga kebersihan, maka bersihlah orang tersebut dari noda dan kotorab. Maka dosa-dosanya akan rontok bersama iringan bacaan dan gerakan shalat yang dilakukannya.

Kedudukan shalat menjadi sangat penting, sebab perintah untuk menjalankannya disampaikan langsung oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW lewat peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra’ Mi’raj.

Imam Ahmad bin Hajar Al-Haitamiy dalam kitabnya Al-Zawajir mengetengahkan sebuah hadits yang menyebutkan sejumlah kemuliaan bagi yang melaksanakan shalat dan kehinaan bagi yang meninggalkannya.

Ada banyak keberkahan apabila kita senantiasa menjalankan ibadah shalat setiap waktunya. Namun, ada juga kehinaan bagi mereka yang dengan sengaja melalaikan perintah Allah yang satu ini. Maka dari itu, jagalah shalat kita yang menjadi warisan dari Rasulullah SAW.

Baca Juga:  Inilah Orang yang Pertama Kali Diberi Pakaian Oleh Allah Saat di Akhirat

2. Warisan Membaca Al-Qur’an
Wasiat selanjutnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kita terdahulu yang pada akhirnya dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia.

Di dalam Al-Qur’an berisi berbagai keterangan yang mencakup segala aspek kehidupan di dunia dan akhirat. Maka dari itu, penting bagi kita membaca, memahami dan mengamalkan isi dari Al-Qur’an di dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, pada saat ini banyak orang yang sudah melalaikan kebiasaan membaca Al-Qur’an. Mereka lebih senang menghapal lirik lagu, dibandingkan melantunkan ayat Allah ini. Padahal sebenarnya kita harus fokus membaca Al-Qur’an karena akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT.

Imam Abu `Amr bin Shalah dalam Fatawa-nya mengatakan bahwa, “Membaca Al Qur`na merupakan sebuah kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan manusia.

Maka dari itu, luangkanlah waktu untuk membaca dan memahamu Al-Qur’an. Sebab Al-Qur’an menjadi warisan dari Rasulullah yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda:

“Jika kalian menginginkan ilmu, maka sebarluaskan Al-Qur`an sebab di dalamnya tersimpan ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang.”

3. Warisan Mengetahui Status Halal dan Haram

Warisan terakhir yang diberikan oleh Rasulullah SAW menyangkut pengetahuan mengenai status halal dan haram. Warisan Rasulullah yang terakhir ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya bagi kita untuk mengenal status halal dan haramnya segala sesuatu. Baik itu barang, makanan ataupun amalan perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini.

Melakukan atau mengonsumsi perkara yang halal akan menjadikan hidup menjadi lebih berkah dan lebih berbahagia. Berbeda halnya apabila orang tersebut selalu mengonsumsi hal yang haram, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya.

Demikianlah informasi mengenai tiga warisan dari Rasulullah SAW yang jadikan hidup manusia lebih berkah apabila menjalankannya. Ketiga warisan ini harus senantiasa kita jaga sebaik mungkin agar mendatangkan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak.