Tujuh Amalan Sunnah Saat Berbuka Puasa

Bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat bagi umat muslim untuk meraup banyak pahala dari Allah SWT lewat amalan-amalan yang dilakukan. Di bulan inilah Allah SWT membuka pintu ampunan selebar-lebarnya kepada hamba yang bertakwa.

Membahas tentang Ramadan tentu tidak terlepas dari aktivitas berbuka puasa. Ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh manusia ketika mereka berbuka. Namun, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita mengenai amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika berbuka puasa.

Amalan tersebut tentu saja akan berbuah pahala dan membuat puasa yang kita jalani semakin diberkahi oleh Allah SWT. Lantas apa sajakah amalan sunnah yang dianjurkan ketika berbuka puasa? Berikut informasi selengkapnya.

1. Hanya Berbuka Setelah Masuk Waktunya
Amalan sunnah pertama yang dianjurkan untuk dilakukan ketika berbuka puasa ialah hanya berbuka setelah masuk waktunya. Mungkin banyak orang yang secara tidak sadar berbuka puasa ketika belum waktunya. Hal ini bisa terjadi karena mungkin di tempatnya tidak ada aba-aba untuk berbuka puasa atau mereka hanya menerka-nerka waktu berbuka karena langit sudah mulai gelap. Padahal Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

“Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam.” (QS. Al-Baqarah, 2: 187)

Kata “malam” dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirya sebagai ketika terbenamnya matahari. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dengan benar kapan waktu yang tepat untuk berbuka puasa.

2. Menyegerakan Untuk Berbuka Puasa
Selain dianjurkan untuk berbuka setelah masuk waktunya, kita juga disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Mungkin banyak kita jumpai orang yang menunda-nunda berbuka puasa karena kesibukan mereka. Padahal Rasulullah SAW bersabda:

“Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan dalam berbuka.” (Shohih Bukhori).

3. Berdoa Ketika Berbuka Puasa
Amalan sunnah selanjutnya yang bisa dilakukan ketika berbuka puasa adalah dengan berdoa. Ada banyak hadist Rasulullah yang mengungkapkan bahwa waktu berbuka puasa menjadi saat yang tepat bagi manusia untuk berdoa, sebab Allah tidak akan menolak doa orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

“Bagi orang yang berpuasa di saat dia berbuka ada doa yang mustajab.” (Musnad Ath-Thayalisi).

Rasulullah SAW bersabda:
“Ada tiga orang yang doanya tidak akan ditolak; (yaitu) Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga dia berbuka, dan doa orang yang terdalimi.” (Musnad Ahmad).

Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda:

“Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, di saat waktu berbukanya itu ada doa yang tidak tertolak.”

Baca Juga:  Ini yang Dilakukan Rasulullah Ketika Kesiangan Salat Subuh

4. Berbuka dengan Ruthab, Tamr atau Air Dingin
Tidak hanya berdoa ketika berbuka puasa, ada pula amalan sunnah yang dapat dilakukan dari segi makanan yang dikonsumsi berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda:

“Jika salah seorang dari kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamr, jika tidak menemuinya maka berbukalah dengan air sejuk karena ia membersihkan.” (Sunan Tirmidzi)

Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa butir ruthab (yakni kurma segar yang baru masak) sebelum beliau melaksanakan sholat. Jika tidak didapatkan ruthab, beliau berbuka dengan tamr (kurma kering), jika tidak didapatkan tamr, beliau pun berbuka dengan meminum beberapa teguk air sejuk. (Sunan Abi Dawud).

5. Tidak Berlebihan dalam Berbuka
Banyak kita jumpai orang-orang yang “balas dendam” ketika berbuka puasa. Artinya mereka menyantap segala hidangan yang ada dan membuatnya kekenyangan. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk tidak berlebihan dalam berbuka. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda:

“Makan dan minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah, selagi mana bukan untuk bersombong dan berbuat boros.” (Musnad Ahmad).

Selain dapat membuat kita menjadi boros, berlebih-lebihan dalam hal makan juga tidak baik bagi kesehatan. Selain itu juga bisa membuat kita menjadi malas beribadah karena kekenyangan, hal ini tentu sangat merugikan bagi kita karena berkurang kesempatan untuk memperoleh ampunan dari Allah SWT.

6. Memberi Makan untuk Berbuka
Amalan sunnah selanjutnya yang bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin ketika berbuka puasa adalah dengan memberi maka untuk berbuka kepada orang lain. Selain akan memperoleh pahala dari Allah SWT, dengan memberi makan untuk berbuka sama artinya kita menolong sesama manusia dan mempererat tali silaturahim. Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa memberi makan untuk orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun.”

7. Mendoakan Orang yang Memberi Makanan Berbuka
Amalan sunnah terakhir yang bisa kita lakukan demi menambah pundi-pundi pahala ketika berbuka puasa adalah dengan mendoakan orang yang memberikan makanan berbuka.

Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam datang kepada Sad bin Ubadah. Sad pun menghidangkan untuk beliau roti dan minyak, lalu beliau pun memakannya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam pun mengucapkan:

“Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisimu, orang-orang yang baik memakan makananmu, dan para malaikat pun mendoakanmu.” (Sunan Abi Dawud)

Baca Juga:  Ini Alasan Janin Hasil Perzinahan Mudah Dilahirkan

Ada beberapa doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah kepada orang yang memberi makan berbuka puasa kepada orang lain, di antaranya:

“Ya Allah, berkahilah mereka pada apa yang Engkau rezekikan pada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka.”(Musnad Ahmad).

“Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan berilah barakah pada makanan yang telah Engkau berikan kepada mereka.” (Musnad Ahmad).

“Semoga orang-orang yang baik memakan makananmu, para malaikat mendoakanmu, dan orang-orang yang berpuasa berbuka di tempatmu.” (Musnad Ahmad)

“Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberiku makan, dan berilah minum kepada orang yang memberiku minum.” (Shohih Muslim)

Demikianlah informasi mengenai tujuh amalan sunnah yang dapat dilakukan ketika berbuka puasa. Tidak ada salahnya bagi kita untuk melaksanakan amalan sunnah di atas. Sebab dengan melakukannya akan menambah pundi pahala kita di bulan puasa.