Baca Doa Ini untuk Memohon Keselamatan

Setiap manusia pasti berusaha untuk menciptakan keadaan yang membuat dirinya merasa aman  dan dan terhindar dari ancaman yang meresahkan. Bahkan, ada orang yang sampai menyiapkan bodyguard untuk melakukan pengawalan.  Hal ini dilakukan agar mendapatkan keselamatan.

Perasaan takut memang wajar dialami oleh manusia. Dalam menjalani harinya, pasti menginginkan keselamatan dengan bertindak hati-hati ketika melakukan aktivitas. Namun sebenarnya, keselamatan tidak mencakup hal itu saja.

Manusia, seharusnya mempersiapkan diri agar selamat dari siksaan api neraka. Untuk itu, iman menjadi hal yang seharusnya diprioritaskan agar selamat. Ternyata, ada doa yang diajarkan dalam Islam untuk memohon keselamatan. Tidak hanya selamat di dunia, namun doa ini juga untuk selamat diakhirat. Seperti apa doanya?

Doa Memohon Keselamatan pertama yang bisa dimohonkan kepada Allah SWT adalah sebagai berikut. Tidak melulu keselamat atas tubuh, namun juga keselamatan dalam agama, yang tentunya diharapkan bisa membawa diri masuk ke dalam surga. Berikut doa yang bisa dibaca.

Latin
“Allaahumma innaa nas aluka salaamatangfiddiini wa afiatan filjasadi waziaadatangfil ilmi wabarokatangfirizki wataubatangQoblalmaut warahmatan ingdalmaut wamaghfiratan ba’dal mauut, Allaahumma hawin alaina fi sakarootil mauti wanajata minannaar wal afwa ingdal hisaab. Robbana laatuzigh Qulubana ba’da idz hadaitanaa wahablanaa mil ladungka rohmatan innaka angtal wahhaab. robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanataw wafil akhiroti hasanatw waQinaa adzaabannaar.”

Artinya
Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesehatan dalam tubuh, bertambah dalam ilmu, dan keberkahan rizki, taubat sebelum mati, mendapat rahmat sebelum mati, dan mendapat pengampunan sesudah mati, Ya Allah ringankanlah saya dari sakaratul maut, lepaskan dari api neraka, Dan mendapat maaf ketika dihisab, Ya allah janganlah engkau goyahkan kami ketika kami sudah mendapat petunjuk, beri kami rahmatmu yang maha pengasih. Ya allah berikan hamba kebaikan didunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka.

Baca Juga:  Empat Rahasia Rasulullah SAW Kelola Keuangan

Selain itu, anda juga bisa membaca doa berikut ini untuk memohon keselamatan kepada Allah.

Latin
Allaahummaqsimlanaa min khasy-yatika amaa tahuulu bihiibainanaa wa baina ma’shiyatika, wamin thaa’atika maa tuballighunaa bihii jannataka, waminal yaqiini maa tuhawwinu bihii’alainaa mashaa’ibaddun-yaa, wamatti’naa bi asmaa’inaa wa abshaarinaa wa quwwatinaamaaahyaytanaa. waj’alhulwaaritsa minna, waj’al tsa’ranaa’alaa man zhalamanaa, wanshurnaa’alaa man aadaanaa. walaa taj’al mushiibatanaa fii diininaa, walaa taj’aliddun-yaa akbara hamminaa walaa mablagha ilminaa walaa tusallith alainaa man laa yakhaafuka walaa yar hamunaa.

Artinya
Wahai allah! tumbuhkanlah pada diri kami rasa takut yang dapat menghalangi kami berbuat maksiat kepada engkau, ke ta’atan yang dapat menyampaikan kami ke surga engkau, dan keyakinan yang dapat meringankan bagi kami cobaan – cobaan dunia. berikanlah kami kenikmatan pendengaran, penglihatan dan kekuatan selama hidup kami. jadikanlah ia (Alquran) sebagai warisan kami. jadikanlah tuntunan balas kami kepada orang yang telah menganiyaya kami. tolonglah kami dalam menghadapi orang – orang yang memusuhi kami. janganlah engkau jadikan bencana kami dalam agama kami. janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai cita – cita kami yang terbesar dan jangan pula sebagai tujuan utama ilmu kami. dan janganlah engkau berikan kekuasaan untuk memimpin kami kepada orang – orang yang tidak punya rasa takut kepada engkau dan tidak mengasihani kami.

Terimakasih sudah membaca artikel tentang Doa Memohon Keselamatan. Pastikan anda memohon keselamatan dan perlindungan dari Allah SWT. Jika ada referensi doa lain, maka silakan ditulis melalui kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat.