Ini Amalan Dapatkan Sejuta Pahala Dalam 7 Detik

Pahala merupakan balasan yang diterima ketika manusia berbuat suatu amal kebaikan. Nantinya pahala akan menjadi bekal untuk meraih surga pada hari kiamat. Namun kadarnya merupakan ketetapan Allah dan tidak diketahui oleh makhluk.

Ada amalan yang dianggap bepahala besar justru tidak bernilai dimata Allah. Sebaliknya, amalan yang dianggap tidak berarti justru mendapatkan pahala tinggi. Namun Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadist menjabarkan tentang satu amalan yang mendapat jumlah pahala yang pasti.

Dengan amalan ini, manusia dijamin mendapatkan satu juta pahala, satu juta dosa kecil yang diampuni, serta mendapatkan  satu istana di dalam surga. Tidak butuh waktu lama, karena amalan ini bisa dilakukan hanya dalam waktu 7 detik. Seperti apa amalan tersebut? Berikut ulasannya.

Dalam hadist Tirmidzi dengan derajat hasan dari ‘Umar bin Khattab Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Barangsiapa yang masuk pasar kemudian membaca (zikir): “Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa ya yamuut, bi yadihil khoir, wa huwa ‘ala kulli sya-in qodiir” [Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah segala kerajaan/kekuasaan dan bagi-Nya segala pujian, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, Dialah yang maha hidup dan tidak pernah mati, ditangan-Nyalah segala kebaikan, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu]”, maka allah akan menuliskan baginya satu juta kebaikan, menghapuskan darinya satu juta kesalahan, dan meninggikannya satu juta derajat – dalam riwayat lain: dan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga – ” HR at-Tirmidzi (no. 3428 dan 3429).

Hadist di atas menjelaskan bagaimana besarnya keutamaan dan pahalan orang-orang yang berdizikir saat berada di pasar. Menurut   kitab Faidhul Qadiir (1/170), pasar merupakan tempat terjadinya jual beli berbagai macam barang dagangan.  Jika diaplikasikan pada zaman kini, pasar tersebut bisa seperti toko, pasar swalayan, pasar-pasar tradisional, mall atau tempat keramaian lain yang menjadi tempat aktivitas keduniawian.

Baca Juga:  Inilah Doa Berbuka Puasa yang Benar dan Shahih

Ternyata pasar menjadi salah satu tempat yang dibenci Allah. Dalam Hadist Riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda “Tempat yang paling dicintai Allah adalah mesjid dan yang paling dibenci-Nya adalah pasar”  HSR Muslim (no. 671).

Dalam kitab Tuhfatul ahwadzi dan Faidhul Qadiir disebutkan bahwa tingginya tingkat kesibukan yang terjadi di pasar, membuat orang melalaikan Allah jika berada di tempat ini. Disni setan beserta bala tentaranya bekerja keras agar manusia melalaikan Allah. Membaca lafadz zikir diatas sama seperti memerangi setan dan bala tentaranya. Tidak heran jika Allah memberikan keutamaan demikian besar kepada hamba-Nya.

Sebanarnya usaha perdagangan yang terjadi di pasar menjadi salah satu usaha yang diberkahi Allah. Apalagi jika dalam pelaksanaannya seorang hamba mampu berlaku jujur dan mencari rezeki halal. Sebagaimana sabda Rasululah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

“Sungguh sebaik-baik rizki yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari usahanya sendiri (yang halal)” HR an-Nasa-i (no. 4452)

Semoga kita termasuk dalam hamba-Nya yang selalu mengingat Allah dalam segala situasi dan kondisi, kapanpun dan dimanapun kita selalu mengingat Allah untuk mendapatkan Ridha dan kasih sayangnya. Karena tidak sulit untuk bisa meraih banyaknya pahala ini. Cukup dengan 7 detik.

“Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa ya yamuut, bi yadihil khoir, wa huwa ‘ala kulli sya-in qodiir”