Awas, Tindakan ini Buat Rezeki Terhenti

Rezeki sejatinya sudah menjadi ketetapan Allah untuk setiap makhluk. Jumlah dan kadarnya sudah diatur serta dipastikan tidak tertukar. Allah sudah memberikan jaminan, manusia hanya perlu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal.

Ada yang bekerja banting tulang dari pagi hingga petang. Ada pula yang memahami rezeki dengan mengetahui sebab-sebab berlimpahnya dan apa saja yang membuat rezeki macet, seret, hinga terhenti.

Perlu dipahami, jika bekerja saja ternyata tidak cukup untuk menarik rezeki. Salah-salah, apa yang dilakukana justru akan membuat rezeki terhenti. Tindakan berikut ini juga harus dihindari. Karena membuat rezeki macet dan tidak mengalir lagi. Apa tindakan tersebut?

Hal ini tentu menjadi bahaya tersendiri, jika manusia harus menghadapi kondisi dimana rezeki tidak lagi menghampiri. Tidak sabar tentu akan membuat manusia tersebut kehilangan arah. Karena sesuatu hal yang mustahil, jika berjalan di atas bumi tanpa dibukakan pintu rezeki oleh Sang Maha Pemberi.

Namun memang demikian adanya jika kita melakukan tindakan ini. Ternyata yang dapat membuat rezeki berhenti mengalir adalah ketika seorang anak tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya.

Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim Rahimahullahu Ta’ala dalam kitab at-Tarikh dan Imam ad-Dailami dalam kitab Musnadul Firdaus yang berbunyi:

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda, yang artinya, “Jika seorang anak tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, niscaya rezekinya akan berhenti.”

Disini tertulis jelas, jika Allah SWT akan menghentikan aliran rezeki kepada anak yang tidak mendoakan kedua orangtuanya. Bakti anak kepada ayah dan ibu tidak hanya dengan memberikan kebahagiaan berupa materi. Namun juga harapan yang senantiasa kita panjatkan dalam sebuah doa. Allah SWT telah memerintahkan agar anak manusia berbakti kepada orangtuanya. Hal ini dijelaskan dalam banyak ayat.

Baca Juga:  Ketahui Empat Keutamaan Ayat Kursi yang Jarang Diketahui

“Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, sayangilah mereka keduanya, sebagaimana keduanya telah menyayangi aku waktu kecil.’” (Al Israa’: 23-24).

Juga tertulis dalam Surat An Nisaa’, 36 yang artinya sebagai berikut.:
Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman dalam surat An Nisaa’ ayat 36, “Dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya.” (An Nisaa’: 36)

Dari keduanya ayat tersebut terlihat jelas bahwa bakti kepada orangtua menduduki posisi nomor dua setelah manusia diperintahkan berbakti kepada Allah SWT. Begitu besar jasa mereka sehingga Allah begitu marah ketika anak-anak dari orangtua tersebut tidak berbakti meski hanya dengan mendoakannya.

Tidak butuh waktu lama untuk mendoakan mereka. Kita anak-anaknya merupakan investasi akhirat bagi mereka. Orang tua layaknya kita, mereka juga menginginkan hal yang sama  seperti harapan kita terhadap anak-anak kita nantinya.  Wallahu a’lam.